Happy Monday everyone. Today the sun is shining, the wind is icy and the sky is blue.

It makes me happy when I get the help I want or need straight away. Been very worried about a wound that I have had next to Stevie the stoma. Its been a bit fleshy, like the top layer of shin is gone and then there’s blood. So I’ve been keeping an eye on it over the weekend and this morning rang the stomanurse straight away. She was lovely and squeezed me in at 11.30 after I had been to see my curator. So she had a look, removed one of my stitches that was poking out and gave me these rings to put around it (the same ones I got in the beginning when I had that separation) to help it heal. She said it didn’t look too bad and it wasn’t deep, but she wasn’t sure what it was or why it had occurred.  I’m to keep an eye on it and if it gets worse to call, otherwise she is gonna call me on Thursday to see how its going. Such a relief getting help like that. I was even that lucky that the pharmacy had them in stock so I didn’t even need to order them! Of course I asked in a facebook group at the weekend, and got some reassuring messages, but there is always someone who is less positive, and I also did the stupid thing of googling about sores and that was another stupid thing, just makes me worry for nothing.

This weekend has been pretty nice, had a little Christmas gathering on Saturday with some friends which was lovely. Good job it was at home because a few hours with a few people and children and I am exhausted after!
Yesterday we went for a jolly to the countryside and went to Christmas fair at Övedskloster which is like a castle with the stables and grounds. It was beautiful! I’m really happy we had out little spontaneous trip as it lifted my spirits. I started Sunday morning with the welcoming of my period. Its strange how something can be so wanted yet at the same time not at all, but it was really a relief that its back. Hopefully that means my body is slowly going back to some sort of “normal” function. The pain tho, wow, I have never experienced period pain like it. It felt like someone had woken a sleeping bear from its hibernation far to early and it was going crazy! I wonder if that’s because it has been so long since I last had it? I really do hope it calms down after this! Today the pains really have calmed. Well first period with Stevie. Another thing to think about, more hormones flying around all crazy, more tiredness, I wonder how stable my mood has been?  Ah the joys!

Got my ‘ostomy card’ today from ILCO (membership organisation for people with ostomys). Gonna have some lunch and look through the magazine now 🙂

Glad måndag allesammans. Idag skiner solen, luften är isig och himlen är blå.

Jag blir så glad när jag får den hjälp jag behöver eller vill ha med en gång. Varit ganska orolig över ett sår som jag har bredvid Stevie stomin. Det har varit lite köttigt, som om top lagret av skinnet är borta och sen är där blod. Så jag har hållit ett på den över helgen och i morse ringde jag stomisköterskan med en gång. Hon var väldigt kär och lyckades klämma in mig kl 11.30 efter att jag träffat min kurator. Hon tittade, tog bort ett stygn som tittade fram och gav mig några ringar som jag ska sätta runt stomin över såret (samma som jag fick när jag hade den där separationen i början) för att hjälpa det läka. Hon tyckte inte det såg så farligt ut och att det inte var något djupt sår, men hon var inte säker på vad det var eller varför de har inträffat. Jag ska hålla ett öga på de och om det blir värre ska jag ringa, annars så ska hon ringa mig på torsdag och kolla läget. En sån lättnad att få sån hjälp. Jag hade till och med sån tur att apoteket hade ringarna inne så jag slapp beställa dom! Självklart frågade jag om de i en facebook grupp över helgen, och där fick jag lite lugnande svar men självklart är där alltid någon som ska vara mindre positiv, och jag var också så dum så jag googlade sår och de va ju dumt att göra, blir man extra orolig för ingen anledning.

Denna helgen har varit ganska mysig, vi hade en liten jul träff i lördags med ett par vänner vilket var trevligt. Tur att det bar hemma hos oss för efter några timmar med lite folk och deras barn är jag helt utmattad!
Igår tog vi en liten tur ut på landet och gick på julmarknad på Överdskloser vilket var super vackert! Jag är jätteglad att vi gjorde en sån spontan utflykt eftersom det verkligen lyfte mitt humör. Jag började söndag med att välkomna min mens. Det är lustig hur något kan vara så efterlängtad men samtidigt inte alls, men det är en lättnad att den är tillbaka. Förhoppningsvis betyder detta att min kropp sakta börjar gå tillbaka till något slags “normalt” tillstånd. Men värken alltså, wow, jag har aldrig känt sån mensvärk någonsin. Det kändes som om någon hade väckt en sovande björn från sitt ide alldeles för tidigt och att den var helt galen! Jag undrar om det är för att det var så längesen sist? Jag hoppas verkligen att det lugnar sig! Idag är smärtorna mycket lugnare. Ja, första mensen med Stevie. Ännu en sak att tänka på, fler hormoner som flyger omkring, mer trötthet, jag undrar hur stabilt mitt humör har varit? Ah så skoj!

Fick mitt ‘ostomy card’ idag från ILCO (en organisation för folk med stomi). Ska äta lite lunch och titta like i tidningen nu 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s